GDPR (integritetspolicy)

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR). Vi ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och vi följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen ska våra kunder få information om hur dennes personuppgifter behandlas vilket vi beskriver nedan. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande:

1. VID KÖP AV VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

För- och efternamn, Personnummer, Adress, Mailadress, Telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera vår tjänst till dig och för bokföringslagen. Vi får dem uppgifterna personligen från dig när du genomför ett köp på vår sida. Dina uppgifter sparas hos vår kursportalleverantör New Zenler och hos vår betalleverantör Stripe samt i vårt bokföringsprogram Visma. Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos oss.

2. VID NEDLADDNING AV GRATISPRODUKTER

Vi sparar namn och mailadress hos New Zenler för utskick av  gratisprodukter som i sin tur används till informationsmail och kampanjer.  De uppgifterna fyller du själv i och samtycker till när du anmäler dig för en nedladdningsbar gåva. Du kan när du vill med ett enkelt klick avsluta utskicken från oss.

3. VID EVENT & MEDLEMSKAP

Ditt namn och mailadress finns registrerad i vår kursportal New Zenler då det är inloggningen till ditt konto. Betalar du via vår kursportal så lämnar du även dina betaluppgifter till Stripe samt hos vår Visma. 

4. PÅ VÅR HEMSIDA

Vi sparar referensutlåtande som text, bild och video av kunder som har gett sitt godkännande för detta. Det sparas på vår kursportal och hemsida tills vi ersätter dem med nya eller tills vår referens vill att de ska tas bort.

5. KUNDUNDERSÖKNINGAR / UTVÄRDERINGAR

Vi sparar kundundersökningar och utvärderingar som du självmant har svarat på och samtyckt till i Google Drive. De sparas så länge vi arbetar med materialet och sedan raderas det.

6. SAMMANFATTNINGSVIS

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredjepart. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kontakt@ladymomagz.se Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter efter att du har kontaktat oss med ditt önskemål och inte känner dig tillfreds. Då har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.