Till Kvinnan

Till kvinnanDu kvinna, förstå din magi! Förstå den sinnlighet, det djup som är du. Du är så mycket mer än din skönhet, dina former, ditt prat. Du är den tystnad genom vilken seklers erfarenhet gör sig hörda. Du bär arvet, grunden och förståelsen för helheten i dina cellers vibration.

Du kvinna, du är urkraften. Du är lika stark som urberget, känn din tyngd. Det är du som burit skålen sedan urminnes tider, du är bägaren, du är kärlet. Utan dig finns inget liv.

Genom årtusendena har du lidit. Du har tagit emot, sagt ja, men också förminskat, tonat ner din kraft. Allt för att inte skrämmas. Barn och män har du gett din kärlek, din lust, dina varma händer och din omtanke. Du har öppnat ditt hjärta, blottat ditt innersta, utan att mer än en skärva blivit sedd. Din storhet har blivit förbisedd. Din kraft har setts som ett hot eller inte setts alls. Din styrka , din klokskap har förringats och nu tvivlar du kanske själv. Men du är inte svag kvinna! Din styrka har du burit genom seklen, gömt undan den i förhoppning om att du en dag ska bli sedd för den du är. Att dina behov ska bli tillgodosedda, att du får uträtta dina underverk så som du är ämnad.

Den tiden är nu! Tiden för underverk är inne. Det är nu världen behöver dig, det är för dig som vägen  röjts. Känn din kraft kvinna! Känn din förankring. Släpp lös den urkraft som är du och grunda världen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *