Tankar om Brexit och…

Välj att vara kärlekenVissa applåderar, andra ser med förfäran på det beslut som nu britterna fattat. Är det ett beslut för Storbritannien eller mot EU? Är det ett beslut för nationell samling eller mot invandring? Åsikterna går isär, djupt isär. Inte bara i Storbritannien utan i många delar av världen.

Mitt i all turbulens tänker jag att ingenting egentligen har hänt. Ingenting är nytt som inte redan skett, på ett annat plan, på det plan där alla förändringar alltid sker först. Det vi ser nu är en manifestering av den separation som sedan länge delat människors hjärtan. Hjärtan som inte känner samhörighet, hjärtan som känner sig berövade och bedrövade, hjärtan som upplever otrygghet, rädsla och isolering. Britternas beslut i en folkomröstning… Ingenting har egentligen hänt. Utom det faktum att den separation som pågått länge nu blir synlig. Den manifesteras. Vi ser vad vi känner och vi får uppleva den verklighet vi nu skapar.

I detta känner vissa glädje, andra sorg och förfäran. Jag känner ingenting. Det som ÄR det är, det blir synligt. Allt i vår verklighet är som det ska vara, den är blott en spegling av det som redan skett. Vi människor behöver ofta se manifesteringen för att förstå vad vi skapar, för att det ska bli tydligt vart vi är på väg, vilka vi är. Först då tar vi ansvar.

Du kan också ta ansvar, här och nu. Ingen människa kan någonsin tvingas vara kvar när den vill gå. Ingen människa kan lyckas hålla samman om en annan människa väljer separation. Detta gäller också för grupper, för länder, för nationer. Du kan inte ta ansvar för någon annan men du kan ta ansvar för dig.

Du kan välja att se det som sker men inte dras med i dina känslor. Du kan välja att låta gå men lämna dörren öppen. Du kan låta någon lämna din famn men se till att behålla din hand utsträckt. Du kan välja att se och ha åsikter men inte döma. Du kan välja att i medvetenhet om världens ordning se att allt är som det ska vara, påminna dig om att det du ser blott är en spegling. Du kan välja att se separationen men inte känna sorg över den, utan istället välja glädjen i att den nu blir synlig.

Du kan välja att vara kärleken och helheten även när världen ser ut att falla samman. För det är med ditt hjärta du kan påverka, ditt hjärta. Så återigen, var den förändring du vill se. Oavsett vad du nu ser.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *