Tacksamhetsskuld

TacksamhetsskuldOrd betyder mycket. Ord är kraftfulla bärare av både innebörd och känsla. Ibland kan själva ordet leda tanken och känslan fel. Att fundera på ord, begrepp och bakomliggande resonemang har alltid roat mig. Kan funderingen dessutom vända upp och ner på tanken så finner jag den intressant! Detta är en sådan dag. Detta är en sådan fundering.

Efter de två senaste inläggen om konsten att ge och ta emot föll min tanke på skuldbegreppet. En orsak till att människor säger sig inte vilja be om och ta emot hjälp, är att man inte vill stå i tacksamhetsskuld till den andre. Tacksamhetsskuld… Tjänster och gentjänster, plus och minus. Skuld av tacksamhet.

Hela resonemanget bygger på att jag ser det som att jag belastar dig om jag ber dig om hjälp, jag är till besvär. Att be dig om hjälp, medför alltså ett minus på mitt konto och ett plus på ditt, jag står i skuld till dig. Men vari består skulden, egentligen, tacksamhetsskulden? Vem är det som känner tacksamheten? Jo jag. Jag har alltså egentligen ett stort plus på mitt tacksamhetskonto! Vem bär då tacksamhetsskulden? Kan tacksamhet överhuvudtaget bli en skuld?

Är det kanske så att tacksamhetsskuld egentligen handlar om att jag också måste få hjälpa dig så att du kan få känna tacksamhet? Det är alltså inte handlingen i sig, utan reaktionen på den som är själva gåvan? Den gåva du ger mig är inte i första hand den hjälpande handen utan den tacksamhet som den väcker i mig? I så fall är att be om hjälp egentligen en hjälp till självhjälp.

Du vet hur det känns när någon ber dig om hjälp, hur gott det känns att få hjälpa till? Den som ger med hjärtat vill inte ha någonting tillbaka, den känner inte skulden. Den som ger vet att tacksamheten som handlingen resulterat i är en gåva nog att räcka för båda. Den som ger får den andres tacksamhet och känner själv tacksamhet över att få hjälpa till.

Tacksamhetsskuld handlar alltså inte alls om ett yttre krav på gentjänst, i så fall skulle vi kunna föra bok över den, räkna av den. Nej, tacksamhetsskuld är en känsla. Tacksamheten väcker vår känsla av att vilja dela, att vilja ge den andre samma upplevelse. Du har fått och känner ett överskott av tacksamhet och detta överflöd vill du dela. Du vill dela med dig av det plus du har på kontot, inte täcka ett minus. Känner du skillnaden? Tacksamheten är ingen skuld som ska återbetalas, den är ett överflöd som du vill dela! När du ber någon om hjälp erbjuder du en möjlighet till ökat överflöd för er båda. Att be någon om hjälp är en gåva till er båda, tacksamhetens gåva.

Tycker du också att det är intressant med en tanke som vänder på tanken? 🙂

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *