Lösa tankar om Gratis

GratisAllt det goda i livet är gratis. Du får ingenting i livet gratis. Hur rimmar det där egentligen? Hur ska vi ha det, är det gratis eller är det inte?

Jag tänker att det första påståendet, att allt det goda i livet är gratis, bottnar i det faktum att allt vi värdesätter högst kommer från naturen. En natur som i sig själv inte har några kostnader, inga vinster, inga räntor. Det naturliga kretsloppet är ett nollsummespel där var sak har sin plats, sin roll, sin betydelse. Luft och mark, människa och djur, kärlek och sorg – allt bara finns, bara är, utan kostnad, gratis.

Det andra påståendet, att vi inte får någonting gratis, har sitt ursprung i människan. Allt som kostar har skapats av människan, inom ramen för ett system som vi alla kommit överens om. Att vi handlar för pengar förstås, men också att vi måste föra en kamp för att få det vi vill ha. Vi måste kämpa med andra, mot andra, med oss själva, inom oss själva, utvecklas. Vinst kräver ansträngning i någon form, om detta har vi människor kommit överens. Vi måste betala ett pris för att få det vi suktar efter. En tankekonstruktion, rätt eller fel.

Människan lever sitt liv med kostnader, pris och vinster. Naturen däremot känner varken det ena eller andra, bara balans. Vi människor är en del av naturen men också skapare av våra tankekonstruktioner. I mötet uppstår det motsägelsefulla, i brännpunkten blir konflikten synlig.

En annan aspekt som kommer för mig är själva ordet ”Gratis”. Gratis, detta världsomspännande ord som är giltigt i så många språk och kulturer, kommer från latinets gratiis, som betyder ynnest eller tack. Det som är gratis har alltså sitt ursprung i tacksamheten! Jag tänker att vi ibland blandar ihop begreppen. Vi tror att om vi får något gratis så känner vi tacksamhet, och visst kan det vara så, men vad är hönan och vad är ägget? Är det inte istället så att när vi känner tacksamhet så får vi mycket gratis? Och då känner vi ännu större tacksamhet och…

Filosofiska, lösryckta tankar denna onsdag. Hoppas att de trots sin spretande karaktär kan så ett tankefrö i dig!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *