Gratulera mig inte!

Yin yangJag förstår inte era gratulationer. Jag har varken gjort något, fått något eller vunnit något. Jag är kvinna, ja. Född kvinna, levd kvinna, 365 dagar om året. Vad vill ni mig? Förväntar ni er någon form av tacksamhet denna dag? Jag är tacksam alla dagar, alla dagar jag levt och kommer att leva. Som kvinna.

Detta är inte Kvinnornas dag. Inte Kvinnans. Inte Min. Detta är dagen då Kvinnligheten borde vara i fokus. En kvinnlighet som finns i varje människa, man som kvinna. Må så vara att kvinnan är en större bärare av det kvinnliga, men är då inte mannen en ännu större förlorare av den nertryckta, nedvärderade kvinnligheten?

Vi lever i en obalanserad värld där det manliga vuxit okontrollerat på bekostnad av det kvinnliga, hos kvinnor såväl som män. När det kvinnliga kvävs blir den manliga, positiva, aktiva kraften en avart av sig självt. En avart av aggressivitet, tävling, maktfullkomlighet, den enes bröd och den andres död.

Detta borde vara en dag då vi hyllar, inte kvinnan, men det Kvinnliga. Då vi hyllar mottagandet, det receptiva, det empatiska. En dag då det kvinnligt kollektiva, det eftertänksamma, varma och inkluderande lyfts fram och bejakas. Då värdet av återhämtning likställs med prestation, då gemenskap går hand i hand med individualism.

Vi måste se den större bilden. Mäns våld mot kvinnor, kvinnors lägre löner, kvinnors lägre maktposition… allt detta är ett uttryck för en obalans hos både kvinnor och män. Vem lider mest, förövare eller offer? Är frågan ens intressant? Vi kan göra politik av detta, självklart, det gör vi varje dag. Men detta borde vara dagen då värdegrunden lyfts fram, obalansen som vi alla förlorar på, obalansen som vi alla lider av, som världen lider av. Istället säger vi Grattis till alla kvinnor, jag förstår det inte.

Denna dag borde sätta ljuset på den viktiga frågan om balans, balans ute och inne, mellan yin och yang, det kvinnliga och det manliga. Så gratulera mig inte, ge mig inga blommor. Bejaka det kvinnliga i dig och i mig så gör du världen en tjänst.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *