Döm inte människan

Döm inte människanVi dömer, vi dömer så hårt. Hur kunde hon, hur tänkte han… Den som dömer hårt, dömer också sig själv. Den som dömer andra ser inte sig själv, ser inte att allt finns också i oss själva.

Handlingen kan fördömas, inte människan. Drivkrafterna är allmängiltiga, för dig, för mig, för oss, för dem. Drivkraften i skattesmitningen är att se om sitt hus, värna det man har, skaffa sig trygghet, en säker ålderdom. Grunden för ryggdunkandet är att värna sina vänner, ses som snäll och omtänksam, kanske hoppas på gentjänster. Fundamentet för att följa företagskulturen är att inte vilja stöta sig, inte våga ifrågasätta, vilja vara en i gruppen, passa in.

Ser du inte att allt detta finns också i dig? Drivkraften, känslorna, behoven? Döm då inte. Döm inte, förlåt istället. Förlåt den människa som inte förmådde bättre. Förlåt den människa som lät sig vilseledas, som lät sina egna behov gå före andras, på bekostnad av andra. En människa vars ego tog överhanden, vars behov av trygghet och bekräftelse fick övertaget.

Har du aldrig gjort det, aldrig någonsin? Har du aldrig låtit dina egna behov, värnandet om ditt och dina närmaste, gå före omsorgen om det allmännas bästa? Visst har du det. Förmodligen så sent som igår. Bara din position skiljer åt, dina handlingar granskas inte på samma sätt, den uppenbara konsekvensen blir inte lika tydlig. Men förleds inte att tro att dina handlingar med egot som grund har färre konsekvenser för mänskligheten. Du är med och skapar världen, du också. Dina handlingar i det lilla skiljer sig inte från handlingarna i den stora offentlighetens ljus.

Jag säger det igen, var den förändring du vill se hos andra. Döm inte människan, fördöm handlingen, och agera själv i kärlek.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *