Din stress är din…

Lugnet i digFörra veckan ägnade jag åt känslornas betydelse och vårt förhållningssätt till dem. Anledningen till att jag valde att lägga ett så stort fokus på just våra känslor är för att de har så stor betydelse i våra liv. Vi lever med dem och vi påverkas av dem i större eller mindre utsträckning. Jag vet inte om ämnet intresserade just dig, om du kände igen dig, om mina tankar slog an en ton i dig eller inte. För vissa kanske ämnet och tankegångarna kändes främmande och lite svårbegripliga och man kanske inte heller kände sig särskilt angelägen om att verkligen vilja förstå. Icke desto mindre har vår förmåga att förhålla oss till våra känslor och den frihet som medvetenheten om vår inre betraktare skänker, en oerhört stor betydelse för hur vi lever våra liv.

Om jag istället väljer att skriva om stress så brukar intresset vakna hos de flesta. Stress är något som alla människor i vårt samhälle känner, lever med, försöker hantera och stå ut med. I mitt tankesätt har den stress som du upplever i ditt liv i hög grad att göra med hur vaken din inre betraktare är. Stress är för de flesta i vår del av världen inte ett fysiskt fenomen även om det får fysiska konsekvenser i kroppen. Inte många riskerar sina liv om dagarna, det står inget omedelbart fysiskt hot för dörren. Stressen är oftast inte orsakad av yttre faktorer som hot, utan är en reaktion på något som vi upplever som stressande.

I alla samtal jag haft med klienter genom åren har det framkommit så tydligt att de största orsakerna till vår stress är känslor av otillräcklighet, att inte räcka till, att inte duga. Ofta kombinerat med känslor av oro, oro inför framtiden, åldern, ekonomin, jobbet och barnen. Detta är inte fysik, det är inga fysiska yttre hot här och nu. Stressen i det här fallet är fysiska reaktioner på tankar och känslor. Känslor och åter känslor.

Förstår du varför jag ser känslorna och vårt förhållande till dem som något viktigt, rent av essentiellt? Den som medvetet kan betrakta sina känslor istället för att dras med i dem, kan reducera sin stress högst väsentligt. Du ÄR inte dina känslor, du är en människa MED känslor och du kan välja hur du förhåller dig till dem.

När du använder dig av din inre betraktare orsakar dina känslor inte längre samma stressreaktioner i din kropp. Din oro får inget fäste, ditt ältande över det som varit upphör. Jag hoppas innerligt att du ser vinsten i detta, att du litar på att också du har förmågan att skaffa dig överblicken.

Allt handlar om att använda medvetandet, söka inom sig istället för att lägga fokus på det som händer där utanför. Världen omkring dig kan aldrig lösa din oro, ditt ältande, dina reaktioner på hur du känner. Du kan inte förändra ditt medvetande och dina reaktioner genom att förändra din omvärld. Du måste börja i andra änden, kan du se det? Kan du se att världen börjar med dig? Lugnet i världen börjar med lugnet i dig. Åh vad jag önskar att jag bättre kunde förmedla det jag försöker säga dig…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *