Att dela glädje

Delad glädjeVilken är den största glädjen? Kan man rangordna glädje, dela in den i kategorier och nivåer? Efter en tredagarsvistelse i Köpenhamn i sällskap av en god vän, och med flera spontana träffar, möten och samtal kan jag inte annat än fundera. Trots onda ben, trötta kroppar och sömnbrist, var glädjen på topp.

Jag tänker att den högsta glädjen handlar om just detta, att dela. Det är inte vad man upplever, utan hur, och tillsammans med vem. Det gamla talesättet att delad glädje är dubbel glädje äger fortfarande en viss giltighet. Om vi ger av oss själva förenas vi, vi skapar tillsammans och glädjen blir så mycket större. Men den förenade glädjen följer inte en linjär kurva, glädje plus glädje blir inte dubbel glädje, den blir tredubbel eller ännu större. Jag tänker att det är precis så det är ämnat att vara. Vi människor ska belönas extra mycket när vi förenas i glädje, så att vi lär oss och påminns att söka den, tillsammans, så ofta som möjligt.

För det krävs ingen resa till Köpenhamn. Det krävs inga långa resor överhuvudtaget, inga stora stunder eller storvulna gester. Det som behövs är öppenhet och närvaro. Att öppna sitt hjärta, våga visa sin själs färger, att vara där, precis då, med hela sin varelse – där sker magin. I öppenheten. I gemenskapen. I närvaron. I det oförställda.

Och precis där, precis då, i den stora glädjen, där är det också oerhört lätt att komma i kontakt med en av de största – tacksamheten. Tacksamheten över livet, över att vara människa, över förmågan att skapa och känna glädje, sorg och alla andra känslor som en människa rymmer. Idag känner jag denna tacksamhet in i märgen. Tack för det!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *